TAG FLOOD DETECTOR

גלאי הצפה תוצרת טג אלקטרוניקה בע"מ מיועד לזהות מים הבאים במגע עם הפרובים

המחוברים לגלאי.

הגלאי עובד בשיטת RF ובתצורת עבודה של FAIL SAFE .

גלאי ההצפה הינו ללא חלקים נעים  – גלאי ההצפה משדר גל אלקטרומגנטי בהספק נמוך

ומודד את ההפרעות שנוצרות סביב הפרובים של הגלאי.

אין חשיבות מעשית לאורך של הפרובים כך שניתן לקצרם או להאריכם לפי דרישה.

תצורת העבודה של FAIL SAFE  גורמת לכך שגם אם יש נתק באחד מחוטי ההזנה

של המתח יראה הגלאי כאילו הגיעו מים לפרובים כלומר ישנה מצב הממסר במקרה של הפסקת חשמל ויתנהג כאילו זיהה הצפה.

אין צורך בכיוונים כלשהם– הגלאי מתוכנן לזהות מים.

כל חלקי האלקטרוניקה יצוקים באפוקסי כך שגם אם יהיה הרגש טבול במים – הוא עדיין ימשיך בעבודתו.

 גלאי הצפה של טג אלקטרוניקה = אמינות גבוהה ועובד כ FIT AND FORGET .

מתח הזנה 24v dc
צריכת זרם I<30mA
אורך פרובים 50מ"מ
טמפרטורת עבודה 0-70 מעלות צלזיוס
יציאה ממסר CHANGE OVER 1A/240V
צורת התקנה חלקו התחתון של קיר
מידות 50X65X45 מ"מ
אחריות 3 שנים
ארץ ייצור ישראל

דפי נתונים גלאי הצפה טג אלקטרוניקה

 

 

 

 

 

 

תיאור

מתח הזנה 24v dc
צריכת זרם I<30mA
אורך פרובים 50מ"מ
טמפרטורת עבודה 0-70 מעלות צלזיוס
יציאה ממסר CHANGE OVER 1A/240V
צורת התקנה חלקו התחתון של קיר
מידות 50X65X45 מ"מ
אחריות 3 שנים
ארץ ייצור ישראל