בקר MMC2 עבור 2 רגשים שונים

בקר דגם MMC2 עבור 2 רגשים שונים מסוג RT161 / RT17 / RT22

כל רגש עובד בצורה עצמאית , ולכל גשש יש בבקר לד אינדיקציה בצבע אדום בולט

האומר אם חומר נוכח או לא

2 יציאות ממסר (אחד לכל רגש)

2 פוטנציומטרים לכיוון רגישות ( אחד לכל רגש)

הזנה 24 וולט AC/DC

מתאים להתקנה על פס דין בתוך ארון חשמל