בקר MC2

בקר למפסקי  המפלס TAG , מותקן על פס דין ,

ניתן לקבל עם הזנה של 230 וולט , 24 וולט

שתי נוריות לחיווי –האחת power on והשנייה – יש מגע עם החומר.

חיבור שני רגשים לבקר

עובד ביישום של מינימום / מקסימום (למילוי סילו לדוגמה – לומר ברגע שהגיע החומר לסף מסוים נמוך, נותן הוראה

למילוי עד שיגיע למפלס העליון)

יציאת ממסר – 5A/230V N.O , C , N.C