עקרונות פעולה


שילוב של מספר עקרונות פעולה (עבור כל החומרים) מאפיין את המערכת.


שלושה מהם הם העיקריים :

  • שינויי מתח וזרם בתדר רדיו (RF)
  • איבודי אנרגיה חשמלית
  • שינוי המקדם הדיאלקטרי כלפי האוויר (אך לא קיבוליות)

אות ה RF עובר מהרגש דרך רציפות מסת החומר לנקודת האדמה של גוף התחושה

מה שגורם לאיבוד אנרגיה של האות.

שינויי זרם אות ה RF בגוף התחושה מוגברים , מומרים למתח וזרם DC , ומזוהים בקופסאת הבקרה .

קופסאת הבקרה , כאשר זיהתה את השינויים שנוצרו עקב הגעת מסת חומר לגוף התחושה , דורכת 

ממסר פיקוד ובו זמן מדליקה גם לד אינדיקציה בצבע אדום לשם התראה כי "חומר נוכח".

המערכת תפעל נכון גם כאשר הרגש (בלבד) מצופה כתוצאה מהתגבשות חומר סביבו.